Google Armageddon

Google Armageddon

Den 21. april indfører Google sin “Armageddon” algoritme.Den vigtigste ændring i Armageddon, er at Google nu vægter det meget højere om din side er responsive – altså om den omdannder størrelse og form så den er læsevenlig på mobiler og...
Certiqa

Certiqa

Moderne nyhedsbrevssystem, med tilkoblet automatik til disitribution af artikler i nyhedsbrev, Facebook, Linkedin med mere. Indbygget sprogstyring på alle sider.

Slider Support

How you add a new image/slider for the front page slideshow? Admin Dashboard Main Slider List Page Add/Edit screen for the Front Page Slideshow, Slider type option selected by “Featured Content” , under the query settings post type selected by...