Udvikling af webapps

Ismageriet-projektet havde til formål at forbinde et nyt hardware-system til kontantindbetaling
med en POS-enhed (Point of Sale) og den eksisterende Shopify-onlinebutik.

Højdepunkter

Kunde
Ismageriet

Kategori
E-handel, isbutik

Platform
Web App

Tilgængelig på

Website

Teknologier

Oversigt

Målet med Ismageriet-projektet var at integrere et nyt hardware-system til kontantindbetaling med både en POS-enhed (Point of Sale) og den etablerede Shopify-onlinebutik. Målet var at forbedre isindkøbsrejsen ved at blande den tiltrækkende atmosfære i butikken med de nemme onlinetransaktioner. Ismageriet, der er kendt for sin håndlavede is, har tilfredsstillet kunderne siden 2005 ved at prioritere brugen af friske og ansvarligt fremskaffede ingredienser. 

Udfordringen

📌 Integration af kontantautomater: Etablering af et system til problemfri styring af en kontantindbetalingsautomat via en POS-enhed.
📌 Ordreoplysninger og betalingsbehandling: Lagring af ordreoplysninger fra POS i Shopifys onlinedatabase, håndtering af betalinger gennem Shopify via CDM-hardware (Cash Deposit Machine).
📌 Udvikling af administratorpanel: Oprettelse af et intuitivt administrationspanel til styring af forskellige funktioner i kontantautomaten.

Løsninger

✔️ Udvikling af mikroservice: Vi har udviklet en sofistikeret mikroservice, der problemfrit integrerer kontantindbetalingsmaskinen, POS-enheden og Shopify-butikken.
✔️ Workflow til ordrebehandling: Når man starter en ordre på POS-enheden, oprettes der en forbindelse til Shopify for at gemme ordreoplysninger. Shopify har en grænseflade med mikrotjenesten til sikker betalingsbehandling via kontantindbetalingsautomaten.
✔️
Transaktionsopdateringer i realtid: Mikrotjenesten kommunikerer effektivt med og administrerer kontantindbetalingsautomaten, hvilket sikrer nøjagtig indsamling af kontanter, udlevering af byttepenge og opdatering af transaktionsoplysninger på Shopify i realtid.

Proces
✏️ Analyse af kundens krav: En grundig analyse af kundens krav, der identificerer nøglefunktionaliteter og integrationspunkter.
✏️
Oprettelse af flowdiagrammer: Visuel repræsentation af workflowet gennem omfattende flowdiagrammer.
✏️
Definition af JIRA-problemer: Definition af JIRA-problemer til systematisk håndtering af udfordringer og opgaver.
✏️
Designfase i Figma: Samarbejdsbaseret designfase for at sikre overensstemmelse med kundens forventninger.
✏️
Integration af mikrotjenester: Udviklingsfasen involverede integration af de tre primære komponenter gennem en microservice.
✏️
Løsning af tekniske problemer: Håndtering af tekniske udfordringer, især med Shopify API, for at sikre problemfri integration.
✏️
Demonstrationsmøder: Flere møder med kunden for at demonstrere funktionaliteten og indsamle feedback.

Projektdeltagere

Projektleder: Overvåger koordinering og udførelse.

Produktejer (kunde): Repræsentation af kundens vision.

Full-stack-udvikler: End-to-end udvikling og integration. Behersker PHP, .NET, Laravel og ASPCore 6.0.

Shopify-udvikler: Optimering og tilpasning af Shopify-integration. Ekspertise i TypeScript, ReactJS og NextJS.

Netværksingeniør: Sikring af robust netværksinfrastruktur. Færdigheder i npm, webpack, React Router, React Table og ESLint.

DotNet-udvikler: Backend-funktionalitet og -integration. Specialiseret i .NET-teknologier.

UI/UX-designer: Skaber en intuitiv og visuelt tiltalende brugergrænseflade. Dygtig i Figma.

Vigtige leverancer

Web-app

Admin-dashboard

Shopify-app

Integration af note-genbruger

Vedligeholdelse og opgraderinger

Funktioner

Shopify-integration og ordreautomatisering

 

Ismageriets projekt indeholder Shopify-integration, der muliggør en sammenhængende forbindelse mellem onlinebutikken og det nye Sesami kontantindbetalingshardwaresystem. Denne integration letter ordreautomatiseringen og sikrer, at transaktioner behandles problemfrit, og at lagerbeholdningen synkroniseres mellem POS-enheden og Shopify-platformen.

Håndtering af kontanter

 

Projektet omfatter omfattende Cash Management. Denne løsning forbedrer effektiviteten i håndteringen af kontanttransaktioner og giver en sikker og strømlinet proces til styring af finansielle transaktioner i forbindelse med de integrerede systemer. Den fungerer som en nøglekomponent i at sikre nøjagtige og effektive kontantrelaterede operationer i Ismageriet-projektet. 

IPsec-tunnelføring

 

Ismageriet-projektet anvender IPsec-tunneling til at etablere sikre og krypterede kommunikationskanaler mellem de forskellige elementer i det integrerede system. Denne sikkerhedsforanstaltning sikrer fortroligheden og integriteten af datatransmissionen og beskytter følsomme oplysninger, når de bevæger sig mellem Admin Portal, Shopify og hardware-systemet til kontantindbetaling.

Admin Portal

 

Ismageriet-projektet introducerer en dedikeret administratorportal, der giver problemfri kontrol og styring af de integrerede systemer. Denne centrale hub giver administratorer effektive værktøjer til overvågning, konfiguration og optimering af forskellige aspekter af de tilsluttede hardware- og softwarekomponenter.

 

Levering og udvikling

 

Efter udviklingen af projektet blev det lanceret på webplatforme. Sikkerhed var en prioritet.Løbende vedligeholdelse og flere versioner er planlagt for at udvide brugen på tværs af afdelinger.

Løsningens værdiskabelse og indvirkning

Forbedret driftskontrol og -effektivitet

Implementeringen af en administratorportal giver Ismageriet forbedret driftskontrol, så administratorer effektivt kan styre og optimere de tilsluttede hardware- og softwarekomponenter.Denne centraliserede hub strømliner processer og fremmer forbedret effektivitet i den daglige drift.

Sømløs integration for vækst i e-handel

Integrationen af Shopify og det nye hardware-system til kontantindbetaling skaber en sømløs forbindelse mellem onlinebutikken og transaktionerne i butikken. Denne integration automatiserer ikke kun ordrebehandlingen, men positionerer også Ismageriet til vækst inden for e-handel, hvilket sikrer en sammenhængende og synkroniseret kundeoplevelse på tværs af forskellige kanaler.

Effektiv Cash Management og finansiel gennemsigtighed

Integrationen af Cash Management gør håndteringen af kontanttransaktioner mere effektiv. Denne løsning giver Ismageriet en sikker og strømlinet proces, der bidrager til økonomisk gennemsigtighed. Systemet sikrer nøjagtig og effektiv styring af finansielle transaktioner, minimerer fejl og forbedrer den overordnede finansielle kontrol.

Sikker datatransmission med IPsec Tunneling

Brugen af IPsec-tunneling etablerer sikre og krypterede kommunikationskanaler mellem komponenter, hvilket sikrer fortrolighed og integritet i datatransmissionen. Denne sikkerhedsforanstaltning øger tilliden og pålideligheden og mindsker potentielle risici i forbindelse med databrud og uautoriseret adgang. Ismageriets engagement i datasikkerhed bidrager til et robust og troværdigt driftsmiljø.