Udvikling af webapps

SMS-Track står som et fyrtårn inden for undersøgelsestjenester og tilbyder en kompletplatform til
SMS- og tekstbeskedsundersøgelser med en imponerende svarprocent på over 90%.

Højdepunkter

Kunde
SMS Track

Kategori
Survey Platform

Platform
Web

Tilgængelig på

Website

Technologies

Oversigt

SMS-Track er førende inden for undersøgelsestjenester og tilbyder en omfattende platform til SMS- og tekstbeskedsundersøgelser med en imponerende svarprocent på over 90 %. Uanset om det drejer sig om omfattende forskningsstudier eller hurtige SMS-spørgeskemaer, udmærker SMS-Track sig ved sin alsidighed. Fra engangsundersøgelser til tilbagevendende undersøgelser på forskellige tidsplaner sikrer platformens robuste regelmotor problemfri spørgsmålsstyring, hvilket giver uovertruffen fleksibilitet og tilpasning for brugere på tværs af spektret af undersøgelsesbehov. 

Udfordringen

📌 Sikring af SMS-levering: Overvinde forhindringer i SMS-levering for at sikre rettidig og effektiv levering af undersøgelser.

📌 Rettidig databehandling: Implementering af effektive processer til at opfylde kravene til behandling af undersøgelsesdata inden for fastsatte tidsrammer.

Løsninger:

✔️ Telekommunikationspartnerskab for SMS-pålidelighed: Samarbejdede med teleselskaber, fulgte branchestandarder og optimerede ruter for pålidelig SMS-levering.
✔️ Instant Issue Resolution: Implementerede feedback i realtid for hurtig problemløsning ved SMS-levering.
✔️ Strømlinet databehandling: Øget effektivitet med strømlinede arbejdsgange og automatisering af undersøgelsesdata.
✔️ Analyse og rapportering: Forbedret dataanalyse og rapportering for hurtigere og mere præcise resultater.
✔️ Performance Optimization: Regelmæssige vurderinger og optimeringer for forbedret behandlingshastighed og nøjagtighed.

Proces:

✏️ Indsamling af krav og oprettelse af backlog: Grundig indsamling af projektkrav, kategorisering af dem i produktbacklogs og oprettelse af opgaver til at løse hvert punkt.

✏️ Agil planlægning og Scrum-metodik: Strategisk planlægning af sprints i henhold til Agile- og Scrum-principper, prioritering af opgaver med henblik på iterativ og effektiv udvikling.

✏️ Samarbejdsværktøjer til opgavestyring: Brugte Confluence til dokumentation, Bitbucket til versionskontrol og Slack og Google Meet til problemfri kommunikation og samarbejde.

Projektdeltagere

Projektleder: Ansvarlig for at føre tilsyn med projektets fremdrift og sikre overensstemmelse med tidslinjer og kundens forventninger.

Softwareudvikler: Har til opgave at udvikle og forbedre SMS-Track-platformen og sikre en effektiv implementering af features og funktionaliteter.

UX/UI-designer: UX/UI Designer bidrager til projektets visuelle og brugeroplevelsesmæssige elementer og samarbejder tæt med teamet om at skabe en intuitiv og visuelt tiltalende grænseflade til SMS-Track-platformen.

QA-tester: Ansvarlig for at sikre kvaliteten og funktionaliteten af SMS-Track-platformen gennem grundig testning, identificering og håndtering af eventuelle problemer eller fejl i systemet.

Vigtige leverancer

WordPress Site

Windows Services

Admin Dashboard

Maintenance and Upgrades

Funktioner

Suite til styring af undersøgelser

 

Vi har udviklet en række avancerede værktøjer til styring af undersøgelser, herunder filtrering af spørgsmål, gruppering af respondentkategorier og dynamisk generering af meddelelser. Dette integrerede funktionssæt giver brugerne præcis kontrol over undersøgelsesflow og deltagerdata, hvilket sikrer optimal tilpasning og indsigt. 

 

 

 

Forbedrede kommunikationsmuligheder

 

Vi udviklede sømløse kommunikationsfunktioner til at komme i kontakt med respondenterne, herunder envejsbeskeder, påmindelser og manuel afsendelse af sms’er. Denne kombination strømliner deltagernes engagement, tilskynder til rettidige svar og reducerer kommunikationsbarrierer.

 

 

Dataanalyse og rapporteringsværktøjer

 

Vi udviklede omfattende dataanalyse- og rapporteringsværktøjer, der samler standardrapporter, dataeksportfunktioner og avancerede analysefunktioner. Denne integrerede løsning letter effektiv datafortolkning og beslutningsprocesser. 

 

 

Effektiv deltageradministration

 

Vi udviklede funktioner til effektiv deltageradministration, herunder nøgleordstilmelding, automatiske opt-out-funktioner og validering af svar. Denne integrerede løsning forbedrer deltagerregistrering, sikrer datanøjagtighed og strømliner administrative processer for forbedret undersøgelseseffektivitet.

 

Levering og udvikling

 

Efter udviklingen af appen blev den lanceret på webplatforme. Sikkerhed var en prioritet. Løbende vedligeholdelse og flere versioner er planlagt for at udvide brugen på tværs af afdelinger.

Løsningens værdiskabelse og indvirkning

Forbedrede deltagelsesrater

SMS-Tracks høje svarprocenter på over 90% sikrer omfattende dataindsamling, hvilket giver organisationer større indsigt og mere præcis feedback.

Tidsbesparelser og effektivitet

Effektive datahåndteringsfunktioner som Missing Answers og Data Export sparer værdifuld tid, strømliner undersøgelsesprocesser og giver hurtigere adgang til brugbar information.

Kommunikation, der kan tilpasses

Funktioner som envejsbeskeder og manuelle envejssms’er giver skræddersyede kommunikationsmuligheder, der fremmer deltagernes engagement og sikrer en positiv oplevelse af undersøgelsen.

Effektive påmindelser til deltagerne

Påmindelsesfunktionen bidrager til højere gennemførelsesprocenter ved forsigtigt at minde glemsomme respondenter, reducere sandsynligheden for manglende data og sikre mere robuste undersøgelsesresultater.

Adaptivt undersøgelsesdesign

Rule Engine Implementation muliggør dynamisk undersøgelsesdesign, så organisationer kan tilpasse og skræddersy fremtidige undersøgelsesspørgsmål. Denne fleksibilitet sikrer, at undersøgelserne forbliver relevante og effektive over tid.