Udvikling af webapps

TrapMe fremstår som et banebrydende IoT-baseret initiativ,der fungerer som
en centraliseret portal,der overvåger data genereret af IoT-enheder.

Højdepunkter

Kunde
TrapMe

Kategori
Musefælde

Platform
Web

Tilgængelig på

Website

Teknologier

Oversigt

TrapMe fremstår som et banebrydende IoT-baseret initiativ, der fungerer som en central portal, der overvåger data genereret af IoT-enheder. TrapMe er skræddersyet til gnaverfælder og overskrider konventionelle grænser ved at tilføre almindelige enheder den transformerende kraft fra IoT-teknologi.

The Challenge

📌 Tredjeparts API-integration: Integration af tredjeparts-API’er som Telit udgjorde en betydelig udfordring, der krævede ekspertise for problemfri forbindelse og kommunikation.
📌 Behandling og kortlægning af firmwaredata: Behandling og kortlægning af firmwaredata involverede komplicerede trin, der blev håndteret med succes for at sikre nøjagtig repræsentation i Trapme.
📌 Hentning af firmwaredata til Tohub: Hentning af firmwaredata til Tohub introducerede kompleksitet, som blev håndteret effektivt ved at definere strømlinede procedurer for datahentning.
📌 Tohubs primære og sekundære servere: At overvinde Tohubs dobbelte serverarkitektur og synkronisere data fra Windward til begge servere krævede en robust mekanisme til datakonsistens.
📌 Implementering af triggere til datatransmission: Implementering af triggere til dataoverførsel til Trapme krævede udvikling af en pålidelig mekanisme til problemfri kommunikation mellem firmware og Trapme, hvilket sikrede effektiv datahentning.

Løsninger:

✔️ Problemfri integration af tredjeparts-API’er som Telit krævede ekspertise og koordinering.
✔️ Vi afkodede, strukturerede og fortolkede firmwaredata nøjagtigt i Trapme.
✔️ Strømlinede procedurer sikrede effektiv hentning af firmwaredata til Tohub og bevarede dataintegriteten.
✔️ En robust mekanisme synkroniserede datahentning fra Windward til Tohubs dobbelte servere, hvilket sikrede konsistens.
✔️ Pålidelige triggere muliggjorde problemfri kommunikation mellem firmware og Trapme for effektiv datahentning.

Proces:

✏️ TrapMe-rejsen begyndte med en analyse af API-integration og firmwaredatabehandling. Strategisk design førte til en robust arkitektur og en brugervenlig grænseflade. Den omhyggelige udvikling omfattede pixel-perfekte designs og en opsætning med to databaser for optimal datahåndtering.
✏️ Vi prioriterede tilgængelighed med Progressive Web App (PWA)-funktioner og avanceret datavisualisering. Gennemsigtig API-dokumentation gav brugerne mere magt. Et e-mail-notifikationssystem blev problemfrit integreret for at sikre realtidsbevidsthed. Dette afspejler vores engagement i at levere en banebrydende løsning til TrapMe.

Projektdeltagere

CEO: Styrer den strategiske retning og vision for TrapMe-projektet.

Projektleder: Orkestrerer projektets fremskridt, sikrer effektivt samarbejde og rettidige milepæle.

Ingeniør i produktdesign: Skaber de visuelle og funktionelle aspekter af TrapMe’s brugergrænseflade.

Udviklere: Implementerer de tekniske løsninger og funktionaliteter i TrapMe.

 Key Deliverable

Web-app

Admin-dashboard

Vedligeholdelse og opgraderinger

Funktioner

Problemfri integrationssuite

 

Vi udviklede en omfattende integrationssuite, der problemfrit forbinder TrapMe med tredjeparts-API’er som Telit, hvilket sikrer effektiv dataudveksling og kommunikation med eksterne grænseflader. 

 

Beherskelse af datahåndtering

 

Vores løsning omfatter robuste datahåndteringsfunktioner, herunder firmwaredatabehandling, kortlægning og hentning til Tohub, hvilket sikrer nøjagtig fortolkning og overførsel af vigtige oplysninger.

 

Effektivitet med to databaser

 

Vi optimerede datahåndteringen med en tilgang med to databaser, hvor vi udnyttede MariaDB og PostgreSQL i Laravel-frameworket til forbedrede lagrings- og hentningsfunktioner, hvilket sikrer problemfri drift.

 

 

Forbedret brugeroplevelse

 

TrapMe tilbyder nu en progressiv web app (PWA) implementering, der giver brugerne tilgængelighed på tværs af forskellige enheder, kombineret med pixel-perfekt visuelt design og intuitiv databasearkitektur, der sikrer en problemfri og brugervenlig oplevelse.

 

Levering og udvikling

 

Efter udviklingen af projektet blev det lanceret på webplatforme. Sikkerhed var en prioritet. Løbende vedligeholdelse og flere versioner er planlagt for at udvide brugen på tværs af afdelinger.

Løsningens værdiskabelse og indvirkning

Forbedret dataintegration

Vores løsninger inden for tredjeparts API-integration og firmwaredatabehandling strømlinede dataintegrationen og skabte et sammenhængende økosystem. Det forbedrede Trapmes effektivitet betydeligt og gav mulighed for problemfri kommunikation og interaktion med forskellige datakilder.

Optimeret datahentningsproces

Ved at løse udfordringerne med at hente data fra firmwaren til Tohub, optimerede vi henteprocessen. Det sikrede ikke kun en pålidelig overførsel af data, men bidrog også til at opretholde dataintegriteten og give brugerne en mere pålidelig og præcis repræsentation.

Synkronisering med to servere

Ved at overvinde Tohubs arkitektur med to servere gjorde vores løsninger det lettere at synkronisere datahentning fra Windward. Denne synkronisering med to servere forbedrede datakonsistensen og tilgængeligheden og bidrog til et mere robust og pålideligt Trapme-system.

Effektiv udløsningsmekanisme

Implementeringen af en pålidelig triggermekanisme til dataoverførsel til Trapme forbedrede kommunikationens effektivitet betydeligt. Det sikrede rettidig hentning af forskellige datatyper og forbedrede Trapmes reaktionsevne over for firmwaregenererede data.

Omfattende datavisualisering

Vores løsninger til datavisualisering af IoT-genererede data giver brugerne avancerede og forståelige repræsentationer. Denne merværdi giver brugerne mulighed for at få indsigtsfuld indsigt fra dataene, hvilket bidrager til bedre beslutningstagning og overordnet systemforståelse.